Marcus Karaoke Bar
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
1. Загальні положення

Інтернет-магазин "marcuskaraoke.com" (далі – Продавець), публікує цей договір, який є публічним договором-офертою (далі Договір) та має відповідну юридичну силу, про продаж товарів, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця на адресу як фізичних, так і та юридичних осіб (далі Покупець).

Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ) та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, цей документ є офертою, а факт вчинення Покупцем замовлення, в усній (по телефону або в закладі "Karaoke Bar Marcus") або письмовій (через сайт або електронну пошту) формі та отримання цього замовлення Продавцем – є повним та безумовним прийняттям даного публічного договору та інформації, викладеної на сайті marcuskaraoke. com

Використання послуг та придбання товарів, послуг інтернет-магазином "marcuskaraoke.com" передбачає згоду особи, яка користується послугами або купує товар з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співробітництва, викладеними у цьому документі.

Приймаючи цей договір, Покупець підтверджує, що:

А) на момент придбання товару йому виповнилося 18 років;

Б) інформація, що надається при замовленні товарів чи послуг, є правильною та актуальною;

В) надана контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни в роботі, акційні пропозиції або іншу інформацію, пов'язану з діяльністю продавця.

На підставі вищесказаного, уважно ознайомтеся з цим договором (публічною офертою) і якщо ви не згодні з будь-яким з пунктів оферти, будь ласка, залиште сайт.

У цьому Договорі, якщо зміст не вимагає іншого, терміни слід тлумачити так:

«Оферта» – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти договір купівлі-продажу на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

"Товар" – перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця, але не обмежується лише сайтом.

"Продавець" - компанія, що реалізує Товар, представлений в інтернет-магазині, але не обмежується лише сайтом.

«Покупець» – фізична чи юридична особа, що вступили в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

«Акцепт» – повне та беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

«Кошик» - товари, вибрані Покупцем на інтернет-сайті Продавця

«Замовлення» – окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказані Покупцем під час розміщення заявки на інтернет-сайті Продавця або замовлені будь-яким іншим способом.

«Кур'єрська доставка» – безпосередня передача товару від продавця до Покупця незалежним підрядником, який надає послуги Продавцю відповідно до окремого укладеного договору.

«Доставка» - безпосередня передача товару від продавця до Покупця співробітниками закладу Karooke Bar Marcus в радіусі 1-2 км від фізичної адреси закладу

"Інтернет-магазин" - веб-сторінка продавця https://marcuskaraoke.com/

«Місце продажу Товару» – заклад комунального харчування (караоке-бар "Marcus") Продавця.
2. Предмет договора

2.1. Продавец осуществляет продажу Покупателю Товара, в соответствии с действующими на момент осуществления заказа ценами, а Покупатель вправе оплатить и принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Данный договор является официальным документом Продавца и является неотъемлемой частью оферты.

2.3. Продажа товара осуществляется в учреждении или на сайте Продавца
3. Момент укладання договору

3.1. Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 643 Цивільного кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення поза торговельними або офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103).

3.2. Факт оформлення замовлення у Продавця, як самостійно, так і за допомогою оператора, є беззастережним прийняттям умов даного Договору, і Покупець надалі виступає як особа, яка набула договірних відносин. Покупець зобов'язується самостійно знайомитись з умовами договору, продавець не зобов'язаний інформувати Покупця про наявність договору.

3.3. Моментом вступу Покупця в договірні відносини з Продавцем вважається момент замовлення Товару, незважаючи на спосіб замовлення та форму оплати.

3.4. На письмову вимогу Покупця Продавець оформляє договір із підписами сторін.

3.5. Покупець самостійно та за власним бажанням пов'язується з продавцем, що означає, що Покупець ознайомився з цим договором та погоджується з ним.
4. Ціна товару

4.1. Цены в интернет-магазине указаны в национальной валюте Украины (гривна) за единицу товара в соответствии с существующим прейскурантом.

4.2. Продавец оставляет за собой право изменять цену Товара до момента оформления заказа без предупреждения Покупателя.

4.3. Окончательной является цена, указанная менеджером или в корзине при оформлении заказа.

4.4. Цены, указанные на сайте https://marcuskaraoke.com/, носят ознакомительный характер.
5. Сплата товара.

5.1. При готівковій формі оплати Покупець зобов'язаний сплатити Продавцю ціну товару у момент його передачі, якщо інше не передбачено домовленістю або договором між сторонами.

5.2. Оплата товарів та послуг інтернет-магазину "marcuskaraoke.com" здійснюється у національній валюті України відповідно до цін та тарифів, встановлених на момент купівлі товарів або отримання послуг.


5.3 Оплата товарів та послуг інтернет-магазину "marcuskaraoke.com" здійснюється відповідно до розділу "доставка, оплата та ціни", опублікованому на сайті "marcuskaraoke.com". Оплата зараховується лише за умови дотримання порядку, опублікованому на сайті.

5.4. У разі неоплати, неповної чи несвоєчасної оплати інтернет-магазин "marcuskaraoke.com" залишає за собою право ненадання товару, призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій.

5.5. Товари та послуги гарантуються та надаються лише за фактом отримання оплати інтернет-магазином "marcuskaraoke.com" (за наявності товару на момент фіксування оплати Продавцем у імпортера, фізичної наявності товару на складі продавця, можливості його доставки на склад Продавця або за адресою, вказаною Покупцем) . До моменту оплати інтернет-магазин "marcuskaraoke.com" не несе жодних зобов'язань перед Покупцем товарів та послуг, замовлених Продавцем.

5.6. При безготівковій формі оплати обов'язок Покупця щодо сплати вартості товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

5.7. При безготівковій формі розрахунку Покупець зобов'язаний надати менеджеру або кур'єру документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату тощо).

5.8. Ціни на будь-які позиції Товару можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку. У разі зміни ціни на замовлення позиції Товару до оплати Замовлення, Продавець зобов'язаний у найкоротший термін повідомити Покупця про такі зміни. Покупець має право підтвердити або скасувати замовлення. У разі відсутності зв'язку з Покупцем Замовлення вважається анульованим протягом 24 годин з моменту зміни ціни на товар.
6. Доставка товара

6.1. Покупець має право отримати замовлений ним товар за допомогою самостійного вивезення (самовивозу) із закладу громадського харчування Продавця, або скористатися послугами Доставки або Кур'єрської доставки.

6.2. Самовивіз здійснюється Покупцем із закладу громадського харчування (ресторану) Продавця, який буде вказано у замовленні.


6.3. Кур'єрська доставка замовлення Покупцю здійснюється за погодженням з Покупцем та за вказаною ним адресою.

6.4. Доставка замовленого товару здійснюється в межах 1-2 км від фізичної адреси закладу Продавця (м. Харків, вул. Сумська, 6), якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між сторонами.
7. Продаж товару та послуг

7.1. Інтернет-магазин "marcuskaraoke.com" не гарантує виконання замовлення. Усі послуги та товари надаються за принципом «як є». Задіяні технічні системи (веб-сторінка і сайт "marcuskaraoke.com") можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення, купівлі товару або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором або обставини непереборної сили.

7.2. У разі неможливості або несвоєчасного виконання прийнятих на себе зобов'язань за обставин, викладених у п.7.1 (крім «форс-мажор») інтернет-магазин "marcuskaraoke.com" несе відповідальність у межах сум, отриманих від клієнтів як оплата за товари або послуги .

7.3. Інтернет-магазин "marcuskaraoke.com" не несе і за жодних обставин не може нести жодної матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від клієнта як оплата за товари та послуги.

7.4. Інтернет-магазин "marcuskaraoke.com" залишає за собою право відмовити у наданні послуг чи продажу товару Покупцю на свій розсуд.

7.5. Кошти, сплачені Покупцем, не повертаються в таких випадках:

А) відмова клієнта від отриманої послуги або товару після оплати та отримання від кур'єра;

Б) за рішенням суду;

В) якщо цей товар є належною якістю

7.6. Місце продажу Товару є закладом комунального харчування Продавця.
8. Відповідальність перед третіми особами.

8.1. Інтернет-магазин "marcuskaraoke.com" не несе жодної відповідальності за використання або подальше використання товарів та послуг, придбаних в інтернет-магазині "marcuskaraoke.com" та за його допомогою.

8.2. Інтернет-магазин "marcuskaraoke.com" не несе відповідальності за утримання та якість, проданих товарів за умови наявності сертифікатів імпортера та документів, що підтверджують придбання даної продукції імпортера.
9. Права та обов'язки Сторін

9.1. Продавець зобов'язується:

9.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.1.2. Надати Покупцеві можливість отримати безкоштовні телефонні консультації за телефонами, вказаними на сайті (marcuskaraoke.com). Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з виконанням замовлення або бронювання столу у закладі Продавця

9.1.3. Продавець залишає за собою право невиконання замовлення у разі виникнення форс-мажорних обставин.

9.1.4. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладання.

9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання товарів покупцем, замовлених в інтернет-магазині.

9.3. Продавець має право передати свої права та обов'язки щодо виконання Замовлень третім особам.

9.4 Покупець зобов'язується:

9.4.1. До моменту звернення до інтернет-магазину "marcuskaraoke.com" ознайомитись із змістом Договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті магазину.

9.5. Право власності на замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі товару.
10. Форс-мажорні обставини.

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за умовами договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні та непереборні за цих умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені тощо), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні положення, найбільші страйки, епідемії тощо), що забороняють заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції , заборони на торгівлю та інше). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна сторона бере на себе свій ризик за результатами форс-мажорних обставин.
11. Авторські права

Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на сайті інтернет-магазину (marcuskaraoke.com), є власністю продавця та/або його постачальників та виробників Товару.
12. Інформація та її використання

12.1. Покупець зобов'язаний надати точну та правдиву інформацію в кількості, необхідної для надання послуг та/або покупки товару, що він отримує або купує. Інформація, надана Покупцем, може бути опублікована у відкритих джерелах.

12.2. Інтернет-магазин marcuskaraoke.com має право на власний розсуд вимагати від Покупця документального підтвердження справжності наданої інформації.

12.3. Надання неточної інформації або ненадання такої інформації на вимогу інтернет-магазину marcuskaraoke.com може бути приводом для припинення надання послуг або продажу товару. При цьому інтернет-магазин marcuskaraoke.com не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні Покупцем у разі призупинення/невиконання послуг або продажу товару за умови невиконання пункту 12.1.

12.4. Продавець збирає та обробляє персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім'я, по батькові Покупця, адресу доставки; контактні телефони, адресу електронної пошти тощо) з метою:

- виконання умов цього Договору;

- Доставка Покупцеві замовленої ним продукції.

Докладніше ознайомитися з політикою щодо обробки персональних даних Покупець може у розділі "Політика конфіденційності" на сайті Продавця

12.5. Здійснюючи Замовлення Товару через інтернет-магазин marcuskaraoke.com, Покупець дає згоду на збирання та обробку такої інформації.

12.6. Доступ до персональних даних Покупця мають лише особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.

12.7. Продавець зобов'язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Покупців; не допускати спроб несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців, осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання Заявки, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.